Telefon +48 514 723 211

Mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Język:

Jak cudzoziemiec spoza UE może założyć firmę w Polsce?

Osoby z krajów nienależących do Unii Europejskiej również mają możliwość założenia firmy i prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce. Ponadto po spełnieniu pewnych warunków mogą prowadzić własną działalność na takich samych zasadach, jak Polacy. Dlatego warto wiedzieć jak poprawnie osoba spoza UE może założyć firmę i jakich formalności powinna dopilnować.

Jakie warunki musi spełnić cudzoziemiec, aby założyć firmę w Polsce?

panowie z laptopamiTo, w jaki sposób cudzoziemiec spoza Unii Europejskiej może założyć w Polsce własną działalność gospodarczą jest ściśle określone obowiązującym w Polsce prawie. Według ustawy obcokrajowiec spoza UE, który otrzymał pozwolenie na pobyt stały w Polsce lub zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE może starać się o pozwolenie na założenie firmy.

Ponadto osoba z kraju nienależącego do UE, która uzyskała pozwolenie na pobyt czasowy w celu nauki lub pozostaje w związku małżeńskim z obywatelem Polski będzie mogła zarejestrować działalność gospodarczą w Polsce. Bez dodatkowych wymagań cudzoziemiec spoza UE może założyć firmę w formie spółki komandytowej, komandytowo – akcyjnej, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz akcyjnej.

 

Jak obcokrajowej może zarejestrować firmę?

Założenie firmy w Polsce przez osobę spoza UE jest możliwe po spełnieniu powyższych warunków. Dlatego pomoc w założeniu firmy dla cudzoziemca przez doświadczone firmy może okazać się nieoceniona. Specjaliści postarają się uzyskać pozwolenie na pobyt stały oraz pomogą w dokonaniu wpisu do Centralnej Ewidencji Informacji Działalności Gospodarczej lub do KRS. Rejestracja w CEIDG wymaga wypełnienia odpowiedniego formularza.

W sprawach formalnych związanych z założeniem firmy niezbędna będzie znajomość prawa Polskiego, dlatego zachęcamy do skorzystania z naszych usług. Jeśli pochodzisz z kraju spoza UE i chcesz założyć własną firmę w Polsce, nasi specjaliści pomogą we wszystkich formalnościach począwszy od uzyskania pozwolenia na pobyt stały, poprzez zarejestrowanie firmy w odpowiednim Urzędzie. Skorzystanie z usług firmy, która pomaga zarejestrować działalność obcokrajowcom będzie również dobrym rozwiązaniem w przypadku braku znajomości języka polskiego lub braku możliwości osobistego pojawienia się w Polsce.